امتیاز بدهید
به اين مقاله امتیاز بدهید

تنظیمات PLCدر اینورتر های سری 90 و900 نئو

1403/01/27  گروه تحریریه شمیم صنعت
PLC sampling قسمتی های اینورتر های سری 90 و900 میباشد و با وارد کردن پارامتر های مورد نظر بسته به نیاز کاربر میتواند از 1 تا 16 حالت یا مرحله را اجرا کرد . تیم فنی شمیم صنعت برای راحتی کاربران این تنظیمات را به اختصار در مقاله ی زیر شرح داده است .

 


 
فعال کردن مود PLC 7 P0.01
 
مشخص کردن سرعت هر استیج  برحسب فرکانس PB.00 -PB.15

 

2..مشخص کردن نحوه دکار اینورتر
 
پس از اجرای یک چرخه اینورتر متوقف شود 0 PB.16
اینورتر طبق اخرین استیج به کار خود ادامه دهد 1
اینورتر چرخه را مجددا تکرار کند
 
2 3.مشخص کردن شروع به کار اینورتر بعد از توقف یا قطع برق
اینورتر پس از قطع برق مجددا از اول شروع به کار کند 0 رقم یکان PB.17
اخرین فرکانس کاری اینورتر ذخیره شود و پس از قطع برق از همان جا شروع به کار کند 1
اینورتر پس از توقف مجددا از اول شروع به کار کند 0 رقم دهگان
اخرین فرکانس کاری اینورتر ذخیره شود و پس از توقف اینورتر از همان جا شروع به کار کند 1 

4.زمان اجرای هر مرحله  
مدت زمانی که  هر استیج اجرا میشود  را در این پارمتر ها مشخص میکنیم PB.18-PB.49
پارامتر های زوج

 


5.انتخاب ACC , DEC  های اینورتر و چپ گرد ، راست گرد بودن موتور
ACC1/DEC1 0 رقم یکان PB.18-PB.49
پارامتر های فرد
ACC2/DEC2 1
ACC3/DEC3 2
ACC4/DEC4 3
راست گرد 0 رقم دهگان
چپ گرد 1 
مشخص کردن زمان ACC و DEC :
 
P0.12 ACC1
P0.13 DEC1
P2.03 ACC2
P2.04 DEC2
P2.05 ACC3
P2.06 DEC3
P2.07 ACC4
P2.08 DEC4


  
مشخص کردن واحد زمانی ACC/DEC
 
ثانیه 0 P0.14
صدم ثانیه 1
هزارم ثانیه 2
 


مشخص کردن واحد زمان  اجرای هر مرحله

 
S(secend) 0 PB.50
H(hour) 1


مثال:
زمانی که بخواهیم سیکلی شامل چند سرعت / جهت/ تایم را به صورت خودکارو چیسوشته موتور اجرا کند از حالت plc اینورتر استفاده میکنسم به صورت مثال اگر بخواهیم یک موتور با دو سرعت 30 و 45 و دو جهت مختلف  راست گرد و چپ گرد  در مدت زمان مشخص کار کند و این چرخه مجددا تکرار شود تا دستور توقف برسد  و همچنین در صورت قطع برق یا توقف اینورتر  اطلاعات ذخیره و پس از استارت اینورتر از همان جای قبلی به فعالیت خود ادامه دهد و بخواهیم اینورتر در استیج اول و به مدت 30 ثانیه و در استیج  بعد  20 ثانیه کار کند و زمان استارت هر استیج  10 ثانیه و زمان توقف هر استیج 5 ثانیه باشد به ترتیب مراحل زیر را طی و عداد را وارد میکینم

 
مود PLC  را فعال میکنیم 7 P0.01


 
سرعت  استیج اول 30 PB.00
سرعت استیج دوم 45 PB.01
 
اینورتر چرخه را مجددا تکرار کند 2 PB.16
 
اخرین فرکانس کاری اینورتر ذخیره شود و پس از قطع برق و توقف اینورتر از همان جا شروع به کار کند 11 PB.17
                                                                                                       
واحد زمان مرحله ها بر حسب ثانیه باشد 0 PB.50
 
استیج 1  30 ثانیه اجرا شود 30 PB.18
استیج 2 ، 20ثانیه اجرا شود 20 PB.20 
ACC1/DEC1 و  چپ گرد 01 PB.19
ACC2/DEC2 و  راست گرد 10 PB.21 
واحد زمان ACC/DEC بر حسب ثانیه باشد 0 P0.14


 
10 ثانیه ACC1 P0.12
5  ثانیه DEC1 P0.13
10  ثانیه ACC2 P2.03
5  ثانیه DEC2 P2.04


 

نظرات کاربران
ارسال نظر
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
 • شماره های تماس: 

   02188752365 
    02188731721 
   02188174830 
   02188530942
   

  تلفن همراه و  واتساپ :  
  09033997760 
   09192257760 

 • info@shamimsanat.com
کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ