برند
مدل دستگاه
توان نامی (HP)
توان نامی (kw)
ولتاژ ورودی
ولتاژ خروجی
ماکزیمم فرکانس خروجی
پورت ارتباطی (شبکه)
اضافه جریان خروجی
یونیت داخلی (Unit Brake)
قابلیت جداشدن صفحه نمایش
PLC داخلی
مدهای کنترلی
قابلیت اتصال به انکدر
درجه حفاظت فیزیکی
فرکانس حامل (Frequancy Carrier)
قابلیت نمایش پارامترها روی صفحه نمایش
رزولوشن فرکانس خروجی
رزولوشن سیگنال آنالوگ ورودی
  ورودی دیجیتال
  ورودی آنالوگ
  ورودی پالس
  خروجی دیجیتال
  خروجی آنالوگ
  سرعت حافظه ای
  قابلیت Auto-Tunning
  کنترلگر PID
  قابلیت برنامه پذیری فرکانس،زمان و جهت
  قابلیت ذخیره سه خطای آخر
  قابلیت قفل پارامترها
  حفاظت ها
  مشخصات ویژه
  مناسب برای کاربری های :

  شمیم صنعت نماینده اینورتر های Deg Drive مارک DegDrive

  نوع نمایش :
  22 کالا
  اینورتر DGI 600 - DegDrive inverter - DGI600
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر DGI 600

  DegDrive inverter - DGI600

  اینورتر ( کنترل دور) های صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  DGI 900 - DegDrive inverter - DGI900
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  DGI 900

  DegDrive inverter - DGI900

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  اینورتر ورودی سه فاز 90 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 90 kw -125 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 90 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 90 kw -125 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  59000000
  اینورتر ورودی سه فاز 75 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 75 kw - 100 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 75 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 75 kw - 100 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  49500000
  اینورتر ورودی سه فاز 55 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 55 kw - 75 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 55 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 55 kw - 75 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  39000000
  اینورتر ورودی سه فاز 45 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 45 kw - 60 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 45 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 45 kw - 60 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  32900000
  اینورتر ورودی سه فاز 37 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 37 kw - 50 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 37 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 37 kw - 50 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  24700000
  اینورتر ورودی سه فاز 30 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 30 kw - 40 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 30 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 30 kw - 40 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  22250000
  اینورتر ورودی سه فاز 22 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 22 kw - 30 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 22 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 22 kw - 30 HP

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  17500000
  اینورتر ورودی سه فاز 18.5 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 18.5 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 18.5 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 18.5 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  15200000
  اینورتر ورودی سه فاز 15 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 15 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 15 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 15 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  11590000
  اینورتر ورودی سه فاز 11 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 11 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 11 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 11 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  9900000
  اینورتر ورودی سه فاز 7.5 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 7.5 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 7.5 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 7.5 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  7900000
  اینورتر ورودی سه فاز 5.5 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 5.5 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 5.5 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 5.5 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  6850000
  اینورتر ورودی سه فاز 3.7 کیلووات Deg Drive  - DGI900 DegDrive inverter - 3.7 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 3.7 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 3.7 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  5500000
  اینورتر ورودی سه فاز 2.2 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 2.2 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 2.2 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 2.2 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  4460000
  اینورتر ورودی سه فاز 1.5 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 1.5 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 1.5 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 1.5 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  3850000
  اینورتر ورودی سه فاز 0.75 کیلووات Deg Drive - DGI900 DegDrive inverter - 0.75 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی سه فاز 0.75 کیلووات Deg Drive

  DGI900 DegDrive inverter - 0.75 kw

  کنترل دورهای صنعتی DegDrive
  ورودی سه فاز / خروجی سه فاز
  3500000
  DGI 300 - Deg Drive Inverter - DGI300
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  DGI 300

  Deg Drive Inverter - DGI300

  کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
  با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز
  اینورتر ورودی تک فاز 2.2 کیلووات Deg Drive - DGI300 DegDrive inverter - 2.2 kw - 3 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی تک فاز 2.2 کیلووات Deg Drive

  DGI300 DegDrive inverter - 2.2 kw - 3 HP

  کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
  با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز
  3450000
  اینورتر ورودی تک فاز 1.5 کیلووات Deg Drive - DGI300 DegDrive inverter - 1.5 kW - 2 HP
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی تک فاز 1.5 کیلووات Deg Drive

  DGI300 DegDrive inverter - 1.5 kW - 2 HP

  کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
  با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز

  2750000
  اینورتر ورودی تک فاز 0.75 کیلووات Deg Drive - DGI300 DegDrive inverter - 0.75 kw
  مقایسه
  امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
  موجود

  اینورتر ورودی تک فاز 0.75 کیلووات Deg Drive

  DGI300 DegDrive inverter - 0.75 kw

  کنترل دور ورودی تکفاز 220 ولت
  با قابلیت راه اندازی موتورهای سه فاز با برق تکفاز
  2385000
  loading

  در حال بازیابی ...

  7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
  • شماره تماس:  02188752365        02188731721      09192257760 

  • info@shamimsanat.com
  کمک نیاز دارید? چت از طریق واتساپ